5 punktów Pakietu Mobilności, na które musisz zwrócić uwagę

W związku z dalszymi niejasnościami przepisów jakie zostały wprowadzone w sierpniu 2020r. Komisja Europejska przygotowała i opublikowała oficjalne wyjaśnienia dotyczące interpretacji przepisów z zakresu czasu prowadzenia oraz odpoczynków kierowców. Wyjaśnienia mają za zadanie pomóc przewoźnikom i kierowcom zrozumieć w jaki sposób stosować przepisy Pakietu Mobilności.   I część wyjaśnień Komisji Europejskiej Początkiem roku została opublikowana pierwsza interpretacja przepisów Pakietu Mobilności w formie pytań i odpowiedzi, zawierała 12 zagadnień.…