Komisja Europejska wyjaśnia, jak interpretować pakiet mobilności

Kilka miesięcy musieliśmy czekać na interpretację Komisji Europejskiej w sprawie niektórych, nowych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców. KE przygotowała i opublikowała w kilkunastu językach zestaw pytań i odpowiedzi jak należy rozumieć i stosować niektóre przepisy wprowadzone w pakiecie mobilności.   Obecnie priorytetem Komisji Europejskiej jest zapewnienie wspólnego zrozumienia i konsekwentnego wdrażania nowych przepisów. W związku z…