Francja – oficjalny wzór zaświadczenia o delegowaniu

Począwszy od 1 lipca 2016 roku firma transportowa delegująca czasowo pracownika będzie zobowiązana do wystawienia zaświadczenia o delegacji dla każdego delegowanego pracownika. Zaświadczenie będzie ważne w okresie wskazanym przez firmę, ale w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty wystawienia. Zaświadczenie może dotyczyć wielu operacji delegowania. Zaświadczenie o delegacji musi zostać sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszej delegacji. Zaświadczenia o delegowaniu