Ważna zmiana przepisów – koniec „żółtych tarczek”

Od 31.08.2011 r. jedynym dokumentem potwierdzającym fakt nieprowadzenia pojazdu na terenie RP stanie się zaświadczenie o działalności. Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 168 poz. 1005. Ustawa ta wprowadza nowy (stary) wzór formularza zaświadczenia o działalności. Formularz ten jest już powszechnie stosowany przez przewoźników, jednakże w naszym krajowym ustawodawstwie nie był on prawnie wymagany. Zmiana art. 31 ustawy o czasie…