Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Ustawy i dyrektywy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Publikacja: Listopad 27, 2012

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (PDF; 166 kB)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *