Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Produkty
Tachografy
cyfrowe

Archiwizacja danych z tachografu cyfrowego - sprawdź ofertę najlepszego rozwiązania do analizy danych z tachografu cyfrowego

Dystrybucja

Zostań naszym dystrybutorem.

Korzystne warunki współpracy.

Przyłącz się do naszego programu partnerskiego.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Ustawy i dyrektywy

Czas pracy kierowcy – ściąga z Rozporządzenia 561/2006

Publikacja: Listopad 27, 2012

Ściąga z Rozporządzenia 561/2006, uwzględniająca zmianę przepisów, które weszły w życie 11 kwietnia 2007 r.

Pobierz i porównaj zmiany w przepisach czasu pracy kierowcy.

Pobierz Rozporządzenie 561/2006 – czas pracy kierowcy (PDF; 109 kB)

Dodaj komentarz