Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Usługi

Rozliczanie czasu pracy kierowców – Usługa

Wraz z usługą rozliczania czasu pracy kierowców otrzymasz nie tylko bezbłędną analizę w formie raportów Tachospeed, ale również naszą specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Usługa w zależności o pakietu obejmuje:

  • ewidencjonowanie czasu pracy kierowców
  • sporządzanie listy wynagrodzeń ze składkami ZUS i podatkiem PIT4
  • comiesięczną analizę naruszeń czasu jazdy przerw i odpoczynków
  • wskazówki dla kierowców celem wyeliminowania nieprawidłowości
  • obliczanie należności za delegacje służbowe kierowców
  • skanowanie wykresówek tachografu analogowego
  • odczytywanie kart kierowców i tachografów