Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Usługi

Odwołania od decyzji ITD i PIP – Usługa

Kontrola PIP czy ITD wiąże się z ogromnym stresem właścicieli i kadry zarządzającej. Konsekwencje naruszeń norm pracy i prowadzenia pojazdów mogą być bardzo bolesne dla przewoźników. W wyniku kontroli przedsiębiorcy grozi kara pieniężna ale również utrata licencji.