Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Usługi

Audyty firm transportowych - Usługa

Infolab oferuje swoim Klientom unikalną usługę audytu wewnętrznego w firmie transportowej, który ma na celu zidentyfikowanie wszelkich nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepisów, zwłaszcza w następującej dokumentacji: ewidencji cz...

Odwołania od decyzji ITD i PIP - Usługa

Kontrola PIP czy ITD wiąże się z ogromnym stresem właścicieli i kadry zarządzającej. Konsekwencje naruszeń norm pracy i prowadzenia pojazdów mogą być bardzo bolesne dla przewoźników. W wyniku kontroli przedsiębiorcy grozi kara pieniężna ale również utr...

Rozliczanie czasu pracy kierowców - Usługa

Wraz z usługą rozliczania czasu pracy kierowców otrzymasz nie tylko bezbłędną analizę w formie raportów Tachospeed, ale również naszą specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Usługa w zależności o pakietu obejmuje: ewidencjonowanie czasu pracy kier...