Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Tachografy
cyfrowe

Archiwizacja danych z tachografu cyfrowego - sprawdź ofertę najlepszego rozwiązania do analizy danych z tachografu cyfrowego

Dystrybucja

Zostań naszym dystrybutorem.

Korzystne warunki współpracy.

Przyłącz się do naszego programu partnerskiego.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Szkolenia

Terminy szkoleń

Termin szkolenia Miejsce szkolenia Rodzaj szkolenia
20-02-2016 Tychy Otwarte
06-02-2016 Tychy Otwarte
23-01-2016 Tychy Otwarte
09-01-2016 Tychy Otwarte

Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia terminu szkolenia
32-707-04-00
biuro@tachospeed.pl

Blok tematyczny 1 – Obsługa tachografów cyfrowych i analogowych

Przybliżony czas szkolenia: 2 godz.

Szkolenie skierowane do:

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe;
 • kierowców zawodowych.

Program szkolenia:

 1. Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych.
 2. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych.
 3. Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców.
 4. Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.

Blok tematyczny 2 – Czas jazdy przerw i odpoczynków kierowców

Przybliżony czas szkolenia: 2,5 godz.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jak unikać konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców;
 • praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego.

Szkolenie skierowane do:

 • kierowców zawodowych;
 • kadrowych i księgowych;
 • kierowników transportu;
 • dyspozytorów i planistów;
 • właścicieli firm przewozowych.

Program szkolenia:

 1. Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 2. Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 3. Maksymalny czas dziennego prowadzenia.
 4. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.
 5. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku.
 6. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.
 7. Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 8. Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 9. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi.
 10. Odpoczynek w załodze.
 11. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku.
 12. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni.
 13. Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków.
 14. Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego.
 15. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006.
 16. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
 17. Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 18. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.
 19. Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
 20. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej.
 21. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych.
 22. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy.
 23. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo.

 

Blok tematyczny 3 – Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

Przybliżony czas szkolenia: 3 godz.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami;
 • prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń kierowców.

Szkolenie skierowane do:

 • kadrowych i księgowych;
 • kierowników transportu;
 • dyspozytorów i planistów;
 • właścicieli firm przewozowych.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o czasie pracy kierowców.
 2. Regulacje kodeksu pracy i dyrektywa 2002/15 WE.
 3. Charakterystyka systemów czasu pracy.
 4. Maksymalny plan pracy w systemie równoważnym.
 5. Okresy rozliczeniowe kierowców.
 6. Czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy?
 7. Różnice w wymaganych odpoczynkach w Rozporządzeniu 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców.
 8. Doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji.
 9. Czy ITD kontroluje czas pracy i czas pracy nocą?
 10. Rodzaje godzin nadliczbowych.
 11. Kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%.
 12. Limit godzin nadliczbowych w roku.
 13. Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów.
 14. Praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania.
 15. Najistotniejsze kwestie dotyczące Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (MiLoG)

 

Oferta szkoleń (DOC; 281 kB)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie (40 kB)

Dla każdego uczestnika

 • podręcznik ‚Czas pracy kierowcy i tachografy. Poradnik kierowcy i przewoźnika
 • materiały szkoleniowe w postaci płyty CD, zawierające instrukcję obsługi tachografów cyfrowych ACTIA, VDO Siemens oraz Stoneridge, symulator komputerowy tachografów cyfrowych, teksty wytycznych GITD, elektroniczne poradniki BAG oraz ITD, teksty rozporządzeń i ustaw oraz niezbędne formularze.

 

Cennik szkoleń

Blok 1 Blok 2 Blok 3
Szkolenie otwarte 250 zł/os. 300 zł/os. 350 zł/os.
Szkolenie zamknięte Cena uzgadniana indywidualnie
Przewidywany czas szkolenia 2 godz. 2,5 godz. 3 godz.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% VAT.

 

Oferta specjalna

Blok 1+2 Blok 1+3 Blok 2+3 Blok 1+2+3
Szkolenie otwarte 500 zł/os. 550 zł/os. 600 zł/os. 700 zł/os.
Szkolenie zamknięte Cena uzgadniana indywidualnie
Przewidywany czas szkolenia 4,5 godz. 5 godz. 5,5 godz. 7,5 godz.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% VAT.

Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia terminu szkolenia
32 70-70-400
biuro@tachospeed.pl