Prowadzimy otwarte szkolenia dla kierowców zawodowych, kadrowych i księgowych, dyspozytorów i planistów oraz dla kierowników transportu i właścicieli firm przewozowych. Zakres szkoleń obejmuje rozliczanie i ewidencję czasu pracy kierowców, płace minimalne, obsługę tachografów oraz na bieżąco wszelkie zmiany w prawie transportowym. Szkolenia prowadzone są zarówno przez naszych specjalistów jak i byłych Inspektorów ITD z ponad 10 letnim doświadczeniem.

 

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 1. Prowadzi je ekspert z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców
 2. Dowiesz się co jest najważniejsze w płacy minimalnej
 3. Poznasz różnice między Rozporządzeniem 561 a ustawą o czasie pracy kierowców
 4. Wzbogacisz się o wiedzę praktyczną, dzięki której rozliczysz czas pracy kierowców w poprawny sposób
 5. Przygotujesz się do kontroli PIP i ITD

 

Uwaga! Teraz możesz uzyskać dofinansowanie do szkolenia nawet do 100%!

Nasza firma uzyskała wpis do Bazy Usług Rozwojowych dzięki temu możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia z czasu pracy kierowców nawet do 100%. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z dofinansowaniem, skontaktuj się z nami!

szkolenia-z-przepisow
Program szkoleń
Nasze szkolenia podzielone są na 4 bloki tematyczne

Obsługa tachografów cyfrowych i analogowych

SZKOLENIE SKIEROWANE DO
 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe
 • kierowców zawodowych

 

CELE SZKOLENIA
 • zapoznanie się z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi tachografów cyfrowych i analogowych;
 • wskazanie rozwiązań mających na celu uniknięcie konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców

 

PRZYBLIŻONY CZAS SZKOLENIA
 • 2 godziny
PROGRAM SZKOLENIA
 • Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
 • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
 • Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
 • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna

Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

SZKOLENIE SKIEROWANE DO
 • kierowców zawodowych
 • kadrowych i księgowych
 • kierowników transportu
 • dyspozytorów i planistów
 • właścicieli firm przewozowych

 

CELE SZKOLENIA
 • przygotowanie do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego
 • wskazanie rozwiązań mających na celu uniknięcie konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców
 • praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego

 

PRZYBLIŻONY CZAS SZKOLENIA
 • 2,5 godziny
PROGRAM SZKOLENIA
 • Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 • Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 • Maksymalny czas dziennego prowadzenia
 • Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
 • Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
 • Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 • Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 • Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
 • Odpoczynek w załodze
 • Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
 • Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
 • Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
 • Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
 • Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
 • Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
 • Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
 • Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 • Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
 • Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
 • Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
 • Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

SZKOLENIE SKIEROWANE DO
 • kadrowych i księgowych
 • kierowników transportu
 • dyspozytorów i planistów
 • właścicieli firm przewozowych

 

CELE SZKOLENIA
 • przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • wskazanie rozwiązań zabezpieczających przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników
 • prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń kierowców

 

PRZYBLIŻONY CZAS SZKOLENIA
 • 2,5 godziny
PROGRAM SZKOLENIA
 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Regulacje kodeksu pracy i dyrektywa 2002/15 WE
 • Charakterystyka systemów czasu pracy
 • Maksymalny plan pracy w systemie równoważnym
 • Okresy rozliczeniowe kierowców
 • Czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy?
 • Różnice w wymaganych odpoczynkach w Rozporządzeniu 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców
 • Doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji
 • Czy ITD kontroluje czas pracy i czas pracy nocą?
 • Rodzaje godzin nadliczbowych
 • Kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%
 • Limit godzin nadliczbowych w roku
 • Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów
 • Praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania
 • Wnioski o rekompensatę
 • Składniki wynagrodzenia kierowców
 • Wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne
 • Przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy

Płaca minimalna

SZKOLENIE SKIEROWANE DO
 • kadrowych i księgowych
 • kierowników transportu
 • dyspozytorów i planistów
 • właścicieli firm przewozowych

 

CELE SZKOLENIA
 • Prawidłowe wyliczenie płacy minimalnej

 

PRZYBLIŻONY CZAS SZKOLENIA
 • do 1 godziny
PROGRAM SZKOLENIA
 • Zasady przygotowania dokumentacji
 • Sposoby rozliczania płacy minimalnej dla kierowców
Cennik szkolenia
CENY POJEDYNCZYCH SZKOLEŃ

Blok 1 – 350 zł netto
Blok 2 – 400 zł netto
Blok 3 – 450 zł netto
Blok 4 – 200 zł netto

OFERTA SPECJALNA – SZKOLENIA ŁĄCZONE

Blok 1+2 – 600 zł netto
Blok 2+3 – 650 zł netto
Blok 3+4 – 600 zł netto
Blok 1+2+3 – 750 zł netto
Blok 2+3+4 – 800 zł netto
Blok 1+2+3+4 – 850 zł netto

Zapisz się na szkolenie
szkolenia-ceny
Nie ma szkolenia w Twojej lokalizacji? Kliknij tutaj


Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).