Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Uwagi do aktualizacji programu w systemie Windows Vista/7.

Aktualizacja Tachospeed 2.77 wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego (system Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany)

Uwaga! Przed aktualizacją należy wykonać kopię bazy danych programu.

Jeżeli aktualizacja nie działa w systemie Vista/7 lub po jej uruchomieniu i zainstalowaniu wciąż mamy starszą wersję programu, to bardzo prawdopodobnym powodem jest brak posiadania przez użytkownika praw do modyfikacji folderu z programem, tj. folderu TachoSpeed. Dodatkowo należy pamiętać, aby zawsze uruchamiać aktualizację z prawami administratora.

W celu nadania użytkownikowi odpowiednich uprawnień należy:

 • w Eksploratorze Windows odnaleźć folder, gdzie zainstalowany jest program (domyślnie jest to lokalizacja: c:\Program files\Infolab\TachoSpeed\);
 • kliknąć prawym klawiszem myszki na nazwie folderu TachoSpeed i wybrać z menu polecenie Właściwości;
 • przełączyć się na kartę Zabezpieczenia i kliknąć przycisk Edytuj;
 • na liście Nazwy grupy lub użytkownika odnaleźć i podświetlić pozycję Użytkownicy (NAZWA\Użytkownicy);
 • na liście Uprawnienia dla Użytkownicy załączyć w polu Modyfikacja opcję Zezwalaj.

Jeśli powyższy sposób nie pomógł, na czas aktualizacji można wyłączyć User Account Control (UAC).

W tym celu należy:

 • kliknąć przycisk Start i wybrać Panel sterowania (może znajdować się w menu Ustawienia);
 • kliknąć w ikonę Konta użytkowników;
 • wybrać opcję Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika;
 • odznaczyć znacznik przy opcji Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera;
 • kliknąć przycisk OK;
 • uruchomić ponownie komputer, poprzez wciśnięcie przycisku Uruchom ponownie teraz.

System Vista/7 korzysta z mechanizmu o nazwie VirtualStore. Związany jest on z wirtualizacją plików pochodzących od aplikacji żądających dostępu do chronionych elementów systemu, takich jak katalog Program Files czyWindows. Gdy aplikacja próbuje zapisać coś w takim miejscu, jest wtedy przekierowana właśnie do folderu VirtualStore i w nim dokonywane są odpowiednie zapisy.

Elementy podlegające takiemu mechanizmowi bezpośrednio w katalogachWindowsProgram Files, czy też w ich podkatalogach, możemy łatwo wyświetlić po wejściu do danego katalogu i kliknięciu przycisku Pliki zgodności, który pojawi się w górnym menu. Zostaniemy wtedy automatycznie przeniesieni do odpowiedniego katalogu w VirtualStore.

Zazwyczaj kopie plików są przechowywane w katalogu:

 • C:\Users\<login użytkownika>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\

Jeśli powyższe sposoby nie dały oczekiwanego rezultatu, można spróbować usunąć pliki z tego repozytorium.

Uwaga! Jeśli do programu były wprowadzane już jakieś dane, to w wyżej wymienionej lokalizacji znajdują się właściwe pliki baz danych programu. W związku z tym nie należy kasować tych plików, a skopiować je do katalogu programu (domyślnie: c:\Program Files\Infolab\Tachospeed\Baza).