Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Pytania i odpowiedzi

Podpis cyfrowy w plikach cyfrowych z kart kierowców i tachografów cyfrowych

Publikacja: Październik 25, 2012

Dane cyfrowe z kart kierowców i tachografów cyfrowych muszą mieć poprawny podpis cyfrowy. Jest to informacja niezbędna dla kontrolującego, świadcząca o tym, że plik cyfrowy, jest w 100% autentyczny i nie był modyfikowany. Urządzenia (czytniki) do pobierania danych cyfrowych z kart kierowców i/lub tachografów cyfrowych (np. Smart Card ReaderTachoDrive PLUSTachoDrive2OPTACD-BOX 2) pobierają pliki i opatrują je poprawnym podpisem cyfrowym.

Zdarza się, że pliki cyfrowe nie mają prawidłowego podpisu cyfrowego. W takim wypadku nie zostaną wzięte pod uwagę podczas kontroli. Błędy, a tym samym niepoprawny podpis cyfrowy, mogą pojawić się w sytuacji, gdy na przykład karta kierowcy, tachograf cyfrowy lub pamięć urządzenia do pobierania danych cyfrowych są uszkodzone albo nastąpił błąd podczas kopiowania pliku. W pozostałych przypadkach podpis cyfrowy powinien być poprawny.

W programie Tachospeed podpis cyfrowy jest weryfikowany przy podglądzie lub imporcie danych cyfrowych. Użytkownik jest informowany o jego poprawności lub niepoprawności.

Podgląd pliku cyfrowego - poprawny podpis cyfrowyPodgląd pliku cyfrowego - niepoprawny podpis cyfrowy

Podgląd pliku cyfrowego w programie Tachospeed – poprawny i niepoprawny podpis cyfrowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *