Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Klucz licencyjny programu Tachospeed

Zapytanie o klucz licencyjny pojawia się tylko raz – po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu programu.

Jeśli klucz licencyjny nie zostanie podany, program przejdzie do pracy w trybie demo i będzie tak działać przez 30 dni. Po tym okresie dalsze używanie programu będzie niemożliwe.

Aby odblokować program i przekształcić go z wersji demo w wersję pełną, należy:

  1. Odinstalować program.
  2. Usunąć katalog, w którym program był zainstalowany.
  3. Zainstalować program.
  4. Przejść na konto administratora lub uruchomić program jako administrator (na skrócie do programu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Uruchom jako…). Pierwsze uruchomienie programu musi się odbyć na koncie administratora lub sam program musi zostać uruchomiony na prawach administratora.
  5. Wprowadzić klucz licencyjny. Składa się on z wielkich liter od A do F oraz cyfr od 0 do 9, zawiera 16 znaków i nie jest tym samym, co kod kontrolny czy kod aktywacyjny programu. Klucz licencyjny powinien znajdować się w pudełku z programem lub może zostać dostarczony drogą elektroniczną, jeżeli przy realizacji zamówienia wybrano opcję Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania.
  6. W kolejnym kroku można przeprowadzić aktywację programu.