Najlepsze narzędzie do nauki o czasie pracy kierowców

Środowisko Tachospeed to jedno z najpopularniejszych aplikacji do kompleksowego rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców w Europie. Dostępne również dla uczelni wyższych

Idziemy krok na przód i w odpowiedzi na potrzeby rynku postanowiliśmy uruchomić Tachospeed Edu, specjalny program dla uczelni wyższych chcących wyposażyć swoje laboratoria logistyczne. Dostosowujemy funkcjonalność naszego nowoczesnego oprogramowania w taki sposób, aby każda uczelnia dostała dokładnie takie rozwiązanie, jakiego oczekuje i potrzebuje.

W ramach współpracy z Alma Mater pomagamy wyposażyć pracownie akademickie również w urządzenia do pobierania danych (czytniki tachografu i kart kierowców, skanery), tachografy i karty szkoleniowe. Ponadto oddajemy do dyspozycji uczelni symulator tachografu cyfrowego oraz organizujemy profesjonalne szkolenia dla wykładowców.

Każda z uczelni wyższych, która uczestniczy w projekcie Tachospeed Edu wybrała program Tachospeed jako najlepsze narzędzie do nauki i edukacji o czasie pracy kierowców. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i daje nam solidną dawkę energii do dalszego rozwoju naszego projektu. Dziękujemy.

Korzyści i funkcje
 • Analiza wykroczeń z tytułu rozporządzenia 561/06
 • Najdokładniejszy w Europie algorytm do wykrywania naruszeń opracowany przez inspektora transportu drogowego oraz aktywnych członków organizacji CORTE i Tachograph Forum (DG Move)
 • Pełna graficzna reprezentacja analizy naruszeń
 • Pełna zgodność z wytycznymi TRACE i CORTE
 • Klasyfikowanie firmy do kontroli na podstawie ilości poważnych i bardzo poważnych naruszeń
 • Wykrywanie naruszeń ustawy o czasie pracy kierowców i dyrektywy 2002/15/WE
 • przekroczenie ciągłego czasu jazdy bez prawidłowej przerwy (wymaganej po 4,5h jazdy)
 • Moduł rozliczania tankowań
 • Import czynności z systemu SafeStore, ComboClient3, CMA, Transics
 • Wystawianie zaświadczeń 561
 • Interaktywny podgląd aktywności
 • Analiza prędkości na podstawie pliku cyfrowego z tachografu
 • Ręczne wprowadzanie aktywności kierowcy
 • Przypomnienie o ważnych terminach
 • Skanowanie tarczek za pomocą skanera płaskiego
 • import obrazów tarcz zapisanych w formacie jpg, png, bmp i tiff
 • Przetwarzanie obrazu tarczki na aktywności
 • Digitalizacja danych analogowych tj. czasu jazdy, pracy innej, gotowości i postoju kierowcy
 • Detekcja czasu trwania i rodzaju aktywności zapisanych na wykresówkach
 • Detekcja przejechanego dystansu zapisanego na wykresówce
 • Przypisywanie kierowcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, miejsc oraz dat włożenia i wyciągnięcia wykresówki z tachografu
 • Edycja wykrytych aktywności kierowcy
 • Edycja tarcz zapisanych w bazie danych
 • Import danych z karty kierowcy,  bezpośrednio z urządzenia do poboru danych cyfrowych lub kabla do tachografu
 • Weryfikacja podpisu cyfrowego plików z karty kierowcy i tachografu
 • Walidacja zgodności struktury plików cyfrowych z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 • Importowanie plików cyfrowych o rozszerzeniach .ddd, .esm, .dtc, .dtg, .tgd, .a1b, .v1b, .c1b, .c1v, .ttp, .thg
 • Wykrywanie okresów jazdy bez karty kierowcy w tachografie
 • Odczytywanie danych z kart kierowców za pomocą czytnika kart chipowych (czytnik kart inteligentnych)
 • Zapisywanie danych z karty kierowcy do pliku zgodnego z Aneksem 1B Rozporządzenia 3821/85
 • Przypisywanie okresów nieznanych z tachografu dla wybranego kierowcy
 • Analiza danych prędkości z dokładnością do 0,25[s]
 • Analiza rozszerzonych danych prędkości zawartych w pliku typu „S” (tylko tachografy Continental VDO)
 • Możliwość wygenerowania raportu kalibracji
 • Możliwość wygenerowania raportu blokad przedsiębiorstw
 • Generowanie wniosków urlopowych
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców w systemie podstawowym, równoważnym i zadaniowym
 • Automatyczna identyfikacja dób pracowniczych
 • Wyliczanie dobowego wymiaru czasu pracy
 • Identyfikacja dobowych i średniotygodniowych godzin nadliczbowych
 • Obliczanie dobowego wymiaru dyżuru
 • Identyfikacja godzin pracy w święta i niedziele
 • Automatyczna rekompensata godzin nadliczbowych
 • Kalkulator płacy minimalnej
 • Automatyczne wyliczanie należności z tytułu krajowej podróży służbowej (dieta i ryczałty)
 • Automatyczne określanie należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej
 • Obliczenia oparte o dane z wykresówek i tachografów cyfrowych(oraz systemy tranisics oraz framelogic)
 • Możliwość skanowania tarcz za pomocą skanera ADF
 • Raport kontrolny wzbogacony o dodatkowe oznaczenia wspomagające interpretację danych.
 • Możliwość wygenerowania protokołu kontroli na drodze zgodnego z wytycznymi ITD oraz Policji
 • Możliwość wyboru jednej z trzech metod identyfikacji naruszeń nieprzerwanej jazdy
 • Możliwość edycji danych cyfrowych wprowadzonych do programu
 • Możliwość przepisania danych przy jeździe na cudzej karcie kierowcy
 • Szczegółowy raport porównania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
 • Możliwość wygenerowania oceny ryzyka w transporcie drogowym
 • Możliwość wygenerowania oceny ryzyka utraty dobrej reputacji
 • Możliwość wygenerowania listy najpoważniejszych naruszeń
 • Możliwość wygenerowania raportu zawierającego listę najpoważniejszych naruszeń
 • Dodatkowe podsumowanie importu pliku cyfrowego z tachografu zawierające potencjalne manipulacje
 • Dodatkowe podsumowanie importu pliku cyfrowego z karty kierowcy zawierające listę naruszeń rozporządzenia 561/2006
 • Wyliczenie podstawowych składników wynagrodzenia brutto na podstawie składników ewidencji takich jak: praca w normie, przestój, godziny nocne, dyżury, nadgodziny, godziny niedzielno-świąteczne
 • Rozliczenie ryczałtów zgodnie z preferencjami użytkownika
 • Możliwość dodania dodatkowych składników wynagrodzenia (świadczeń dodatkowe), które otrzymuje kierowca jak np. premie, dodatki itp.
Wymagania sprzętowe
 • System operacyjny:
  Microsoft Windows 7/8/10
  Linux (program można uruchomić we własnym zakresie za pomocą oprogramowania Wine)
 • procesor 2GHz
 • 1 GB pamięci RAM
 • 300 MB na dysku twardym
 • napęd CD-ROM
 • port USB
 • skaner do tarczek (300 DPI, z czarnym tłem) i/lub czytnik kart kierowców
 • monitor 1024×768 pikseli (zalecany 1920×1080)
 • karta sieciowa LAN (dla wersji wielostanowiskowej)
 • połączenie internetowe do aktualizacji programu
 • połączenie internetowe lub telefoniczne do aktywacji programu
Zobacz również
AKTUALIZACJE

Bądź na bieżąco! Zaktualizuj program Tachospeed do najnowszej wersji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zapoznaj się z instrukcją do najnowszej wersji programu Tachospeed

BAZA WIEDZY

Zapoznaj się z obszerną bazą wiedzy, przygotowaną przez naszych ekspertów.

PREZENTACJE

Zapoznaj się z prezentacjami, które wprowadzą Cię do pracy z programem.

Masz pytania lub

chcesz otrzymać ofertę?

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, a my postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości związane z naszymi produktami i usługami jeszcze tego samego dnia.

 

Każda przedstawiona przez nas oferta jest niezobowiązująca i jest chroniona tajemnicą handlową.

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).