Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Oprogramowanie

Zaświadczenia 561

Zaświadczenia 561 to zarówno moduł programu Tachospeed, ale również niezależny program służący do przygotowania zaświadczeń o aktywności kierowcy na podstawie Rozporządzenia 561/2006 lub umowy międzynarodowej AETR. W programie Zaświadczenia 561 możliwe jest pobranie danych z karty kierowcy za pomocą czytnika kart inteligentnych (typu smart card reader). Zaświadczenia 561 automatycznie uzupełnia dane cyfrowe o raporty zaświadczeń: o okresy urlopu, chorobowego, odpoczynku, innej pracy i dyżuru oraz prowadzenia pojazdów wyłączonych.

Wersja demonstracyjna programu Zaświadczenia 561 do pobrania ze strony www.zaswiadczenie561.pl