Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Oprogramowanie

Tachospeed® Stat – zintegrowany system i baza kontroli naruszeń

Tachospeed Stat – scentralizowana baza naruszeń norm Rozporządzenia 561/2006 oraz Umowy międzynarodowej AETR. Głównymi zadaniami Tachospeed Stat

  • przygotowanie statystyki naruszeń i ich specyfiki co jest wymogiem Komisji Europejskiej oraz ONZ w stosunku do odpowiedzialnych służb kontrolnych krajów członkowskich Unii Europejskiej ale również innych krajów Europy;
  • bieżąca kontrola naruszeń zidentyfikowanych przez inspektorów służb kontrolujących w celu określenia stopnia …………. oraz w celu weryfikacji zgodności wystawionych zaświadczeń.

Zapytaj o ofertę