Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Oprogramowanie

Tachospeed®. rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców z wykresówek i z tachografu cyfrowego

Tachospeed – oprogramowanie służące do odczytu i interpretacji czasów jazdy, pracy innej, gotowości oraz postoju z wykresówek tachografu analogowego oraz kart i tachografu cyfrowego (również danych z GPS). Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów detekcji i interpretacji obrazów, program Tachospeed automatycznie odczytuje informacje zawarte na zeskanowanych wykresówkach tachografu tj. przebyty dystans oraz tryb tachografu w danych okresie. Tachospeed odczytuje oraz rozszyfrowuje dane zawarte w plikach pobranych z kart kierowców, kart kontrolnych, kart warsztatowych oraz z pamięci wewnętrznej europejskich tachografów cyfrowych Siemens VDO, Stoneridge, Actia, Efkon oraz z rosyjskich tachografów cyfrowych Strih, Mercury itp…

Tachospeed w sposób prosty i przejrzysty przedstawia zebrane informacje w postaci raportów orazw postaci podglądu kalendarzowego. Algorytmy analizujące przekroczenia czasu pracy kierowców bazujące o przepisy Rozporządzenia 561/2006 oraz Umowę międzynarodową AETR opierają się o większość funkcjonujących w Europie taryfikatorów tj.: polski, czeski, rumuński, hiszpański, brytyjski, chorwacki…
Głównym zadaniem programu Tachospeed jest przygotowanie przedsiębiorców do kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki regularnemu monitoringowi czasu pracy, użytkownik programu Tachospeed może wyeliminować błędy popełnione przez swoich kierowców. Sporządzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy jest niezmiernie proste dzięki Tachospeed. Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców zawarte zostały w przejrzystym raporcie ewidencji czasu pracy, który generuje się w sposób w pełni automatyczny.

Dzięki tak wysokiej niezawodności, oprogramowanie Tachospeed jest użytkowane przez wiele służb kontrolujących m.in. Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Izbę Celną, Straż Graniczną, Inspekcję Chorwacji, Inspekcję Azerbejdżanu.