Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Oprogramowanie

Tachospeed® Driver

Tachospeed Driver to program umożliwiający odczyt i analizę danych z karty jednego kierowcy oraz wykresówek użytkowanych przez tego samego kierowcę. Dzięki oprogramowaniu Tachospeed Driver kierowca może samodzielnie kontrolować swój czas pracy, aby uniknąć kar nakładanych bezpośrednio na kierowcę pojazdu podczas kontroli drogowej.

[+] Moduł PIP – moduł programu Tachospeed Driver
Moduł PIP w wersji dla programu przeznaczonego dla kierowców pozwala na generowanie ewidencji czasu pracy i rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych