Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Oprogramowanie

Tachospeed®. Driver

Tachospeed Driver to program umożliwiający odczyt i analizę danych z karty 1-ego kierowcy oraz wykresówek użytkowanych przez tego samego 1-ego kierowcę. Dzięki oprogramowaniu Tachospeed Driver kierowca może samodzielnie kontrolować swój czas pracy, aby uniknąć kar nakładanych bezpośrednio na kierowcę pojazdu podczas kontroli drogowej.

[+] Moduł PIP – moduł programu Tachospeed Driver
Moduł PIP w wersji dla programu przeznaczonego dla kierowców pozwala na generowanie ewidencji czasu pracy i rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych