Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Instrukcje do cyfrowych tachografów

Instrukcje do tachografów cyfrowych: SiemensVDO DTCO1381, Stoneridge SE5000, Actia SmarTach, EFKON Efas

Pełna instrukcja obsługi tachografu SiemensVDO DTCO1381 v 1.3

SiemensVDO DTCO1381 – Wersja językowa – polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu Stoneridge SE5000 v 7

Stoneridge SE5000 – Wersja językowa – polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu Stoneridge SE5000 v 6

Stoneridge SE5000 – Wersja językowa – polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu Actia SmarTach

Actia SmarTach – Wersja językowa – polska

Pełna instrukcja obsługi tachografu EFKON Efas

EFKON Efas – Wersja językowa – angielska

Skrócona instrukcja obsługi tachograf EFKON Efas

EFKON Efas – Wersja językowa – polska

Szybki start – EFKON Efas

EFKON Efas – Wersja językowa – polska