Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Instrukcja uruchomienia usługi odczytu inteligentnych kart chipowych w systemie Windows

W programie Tachospeed czytnik Smart Card Reader powinien być widoczny po podłączeniu go do komputera.

Jeżeli czytnik nie jest widoczny, przyczyną może być:

  • uszkodzony port USB – należy spróbować podłączyć czytnik do innego portu USB;
  • brak sterowników lub nieaktualne sterowniki do inteligentnych kart chipowych – należy zainstalować oprogramowanie z płyty dołączonej do czytnika lub pobrać sterowniki ze strony producenta;
  • niewłączona obsługa inteligentnych kart chipowych – należy włączyć tę usługę; uruchomienie usługi odczytu inteligentnych kart chipowych w systemie Windows można przeprowadzić na dwa sposoby:
  1. W menu Start -> Programy -> Tachospeed znajduje się plik Start SmartCard, który uruchamia usługę czytania kart w systemach Windows.
  2. W menu Start wybieramy Uruchom (lub naciskamy kombinację klawiszy Windows + r) i wpisujemycmd. W oknie komend wpisujemy:
    1. net start scardsvr – aby uruchomić usługę;
    2. net stop scardsvr – aby zatrzymać usługę.