Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Instrukcja do rozliczania diet i ryczałtów

Instrukcja do rozliczania diet i ryczałtów w programie Tachospeed.

Instrukcja do rozliczania diet i ryczałtówInstrukcja do rozliczania diet i ryczałtów noclegowych w module delegacji (3,8 MB) – nowy moduł

Instrukcja do rozliczania diet i ryczałtówInstrukcja do rozliczania diet i ryczałtów (format PDF; 449 kB) – stary moduł