Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Instrukcja do raportu kontrolnego inspekcji drogowej w Tachospeed

Raport kontrolny inspekcji drogowej w Tachospeed – kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.

Raport kontrolny inspekcji drogowej w TachospeedRaport kontrolny inspekcji drogowej w Tachospeed (format PDF; 1,6 MB)

Legenda do raportu kontrolnegoLegenda do raportu kontrolnego (format PDF; 29 kB)

 Prezentacja multimedialna