Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Grupa Infolab

Firma Infolab powstała w 2005 roku z inicjatywy Przemysława Narloch. Od początku swojej działalności firma skupiła się na tworzeniu specjalistycznego oprogramowania Tachospeed oraz innych m.in. eFoto – aplikacji służącej do zarządzania i obsługi maszyn fotograficznych przy wykorzystaniu kiosków foto oraz aplikacji klienckiej, służącej do wysyłania zdjęć do laboratorium.

Od 2006 roku Infolab skoncentrowała swoją działalność na tworzeniu systemów do analizy czasu pracy kierowców dzięki czemu powstały zaawansowane moduły programu Tachospeed tj. moduł PIP, moduł oraz inne programy tj. Zaświadczenie 561 oraz Tachospeed STAT z Tachospeed Inspector.

W 2009 roku firma Infolab została podwykonawcą w przetargu na dostawę oprogramowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Warszawie. Z powodzeniem dostarczono 200 licencji programu Tachospeed z oprzyrządowaniem.

W 2011 roku Infolab przekształciła się organizacyjnie w spółkę jawną.

Powstanie programu Tachospeed nie byłyby możliwe bez współpracy z następującymi osobami:

  • Józef Wata – inicjator powstania I-szej wersji programu Tachospeed
  • Janusz Grzesica – inspektor aktywnie pracujący w Inspekcji Transportu Drogowego w Tychach na bieżąco konsultujący sposoby identyfikacji i prezentacji naruszeń norm; osoba o wysoko zaawansowanej praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej polskich i unijnych przepisów oraz procedur prowadzenia kontroli na trasie i w przedsiębiorstwie.