Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Czas pracy kierowcy

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy – ściąga z Rozporządzenia 561/2006

Ściąga z Rozporządzenia 561/2006, uwzględniająca zmianę przepisów, które weszły w życie 11 kwietnia 2007 r. Pobierz i porównaj zmiany w przepisach czasu pracy kierowcy.Czas pracy kierowcy – ściąga z Rozporządzenia 561/2006

Rozporządzenie 561/2006 – czas pracy kierowcy (format PDF; 109 kB)

Czas pracy kierowcy – ściąga z Rozporządzenia 3820/85

Zatrudniasz kierowców? Sam jesteś kierowcą zawodowym? Przepisy wydają Ci się niejasne? Ściąga z Rozporządzenia 3820/85 w prostej, czytelnej formie jest gotowa do wydruku dla każdego kierowcy i dyspozytora.

Rozporządzenie 3820/85 – czas pracy kierowcy (format PDF; 372 kB)