Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualności

Ważne ustawy dla branży transportowej podpisane przez Prezydenta

Publikacja: Lipiec 31, 2018

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 25 lipca 2018r  dwie ustawy mające znaczenie dla całej branży transportowej.

Pierwsza ustawa to Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (uchwalona 66 posiedzeniu sejmu w dniu 05.07.2018). Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury “Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej.”

Ponadto “nowelizacja dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia – NN, bardzo poważne naruszenia – BPN i poważne naruszenia – PN. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego”.

Natomiast druga z nich to Ustawa o tachografach, uchwalona na posiedzeniu sejmu nr 66 dnia 5.07.2018. Ustawa ta ma na cel zwalczenie oszustw dokonywanych na tachografach a także daje większe uprawnienia służbom kontrolnym.

Obecnie czekamy na publikację ustaw w Dzienniku Ustaw RP. Publikacja jest warunkiem wejścia ustawy w życie. Przewidujemy, że nastąpi to pod koniec sierpnia lub na początku września bieżącego roku.