Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualności

Nowa wersja Tachospeed 2.87 z nowym taryfikatorem

Publikacja: Wrzesień 4, 2018

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 3 września br. przyniosła istotne zmiany legislacyjne wpływające na branżę transportową. W odpowiedzi na nowelizację ustawy wydaliśmy najnowsza wersję programu Tachospeed 2.87 dostosowaną do najnowszych przepisów prawa. Oprócz nowych taryfikatorów Tachospeed 2.87 zawiera szereg zmian, które szczegółowo opisaliśmy na naszej stronie w zakładce aktualizacje.

Podstawową zmianą wynikająca z nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym jest wprowadzenie nowych taryfikatorów kar dla kierowców, przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających, czyli posiadających certyfikat kompetencji zawodowych.

• Zmianie ulega między innym tryb nakładania kar na osoby zarządzające z postępowania mandatowego na postępowanie administracyjne.
• Zwiększeniu ulega maksymalna suma kar dla przedsiębiorców z 10 tys. do 12 tys. złotych oraz wprowadzone zostaje ograniczenie wysokości kar dla osób zarządzających do 3 tys. złotych.
• Poza rozszerzeniem katalogu naruszeń dotyczących manipulacji zapisów tachografów wprowadzone zostają naruszenia norm czasu pracy wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców oraz naruszenia przekroczenia czasu pracy w porze nocnej.
• Wprowadzenie zgodnie z rozporządzeniem 403 z 2016 roku, wagi naruszeń w celu oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy i/lub osoby zarządzającej. Uszczegółowienie zasad oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy.

Aby zaktualizować program Tachospeed wystarczy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta
mailowo: biuro@tachospeed.pl
lub telefonicznie: 32 70 70 400

Zapraszamy