Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualności

Infolab kolejny rok z Certyfikatem ISO

Publikacja: Wrzesień 28, 2018

Kolejny rok z rzędu pozytywnie przeszliśmy audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością! W tym roku dodatkowo poszerzyliśmy zakres certyfikacji o usługi szkoleniowe.

Infolab nieprzerwanie już od 2013 roku utrzymuje i podnosi standardy działań w zakresie jakości, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta, wsparcia technicznego oraz innowacyjności usług. Dodatkowo w tym roku audytowane były również usługi szkoleniowe oferowane przez naszą firmę.

Posiadając Certyfikat ISO naszym obowiązkiem jest stałe monitorowanie, pomiar i analiza procesów i usług w celu ich dalszego doskonalenia. Pozytywny wynik audytu to potwierdzenie zgodności z normą ISO 9001:2008 funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikacja ISO wg normy PN-EN ISO 9001:2008 dla Systemu Zarządzania Jakości obejmuje audyt procesów produkcji, sprzedaży, wsparcia technicznego, aktualizacji programowania oraz usług szkoleniowych. Certyfikat ISO po raz pierwszy został przyznany naszej firmie w 2013 roku przez DEKRA Certification.