Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualności

GITD uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Publikacja: Wrzesień 20, 2017

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

KREPTD jest to system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.  Jego powstanie jest determinowane przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935), gdzie termin uruchomienia został wyznaczony na dzień 30 listopada 2017 r.

Podstawowa wersja Systemu Teleinformatycznego KREPTD umożliwi m. in.:

  • zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy za pomocą dostępnych na platformie ePUAP dedykowanych formularzy
  • automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych
  • automatyczne przesyłanie do właściwych państw Unii Europejskiej informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne
  • szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE
  • dla każdej osoby bezpłatny dostęp do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę www rejestru.

Jak podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a Wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.).


Jaki jest cel projektu KREPTD:
Celem Systemu Teleinformatycznego KREPTD jest uzyskanie kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do systemu realizowany będzie poprzez aplikacje internetowe, co zapewni możliwość przeglądania danych przez upoważnione to tego działania organy.  Takie rozwiązanie zapewni również możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. KREPTD powinien zapewnić sprawny przebieg procesów takich jak:

  • wydawanie i zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • wydawanie, zmiany i cofanie licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy,
  • wydawanie zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,
  • wydawanie certyfikatów kompetencji zawodowych.

Zgodnie z informacją ze strony GITD, dostęp do weryfikacji przedsiębiorców transportowych zgromadzonych w KREPTD, wpłynie na wzmocnienie uczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego oraz ograniczy dostęp do rynku nieuczciwym przewoźnikom, poprawiając bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego.

źródło GITD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *