Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualności

Aktualizacja 2.78

Publikacja: Lipiec 26, 2017

Wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego (system Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows 2000 nie jest wspierany)

Nowe funkcjonalności:

 • Wprowadzono kalkulatory umożliwiające rozliczenie płacy minimalnej w Niemczech, Francji, Austrii, Holandii, Norwegii i we Włoszech
 • Dostosowano sposób rozliczania delegacji zagranicznych zgodnie z interpretacją PIP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania zaświadczenia o działalności 561/2006 lub AETR w trzech językach

Moduł cyfrowy:

 • Optymalizacja importu plików cyfrowych
 • Usprawnienie wyświetlania widoku kalendarza
 • Rozszerzenie interaktywnego podglądu aktywności o symbole krajów

Moduł analogowy:

Nowy moduł tarczek:

 • Dodanie możliwości obsługi promu w analizie
 • Poprawienie kompatybilności pomiędzy modułami analogowymi
 • Optymalizacja formatek w archiwum
 • Inne usprawnienia poprawiające funkcjonalność modułu NMT

Stary moduł tarczek:

 • Optymalizacja procesu przeliczania kilometrów w archiwum
 • Poprawa widoczności informacji z checkboxów w raporcie uwag z tarczek

Inne usprawnienia:

 • Zwiększenie wydajności drzewa raportów
 • Poprawa ergonomii menu w głównej belce programu
 • Rozszerzenie funkcjonalności edytora kierowców o możliwość wprowadzenia numeru PESEL składającego się z 15 znaków
 • Usprawnienie funkcjonowania edytora miast

Zagranica:

 • Wprowadzenie analizy pod kątem przewozów autokarowych w Bośni i na Chorwacji
 • Zmiany w taryfikatorze chorwackim

Pobierz najnowsza aktualizacje programu Tachospeed

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *