Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Midas

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.72 (kompilacja 1677) (23.01.2017 r.)

Zmiany w programie:

 • zmiany:
  • godziny nocne są zaliczane ponad wyrównanie do pensji minimalnej
  • w zaświadczeniu o zarobkach pojawia się informacja o konkretnych zakresie czasowym, dla którego zostały wybrane pensje oraz została wyliczona średnia
  • do raportu polsko-franuskiego dodano informację o amplitudzie
  • uzupełniono informacje o kursach euro MILOG
  • uaktualniono stawkę minimalną dla rozliczania MILOGu
  • uaktualniono stawkę zwrotu kosztów wyżywnienia w 2017 roku na potrzeby rozliczania MILOGu
  • wprowadzono ostrzeżenie dla umów zleceń o stawce godzinowej niższej niż minimalna
 • dodano:
  • możliwość rozliczania umów zleceń dla cudzoziemców bez statusu rezydenta
  • wprowadzenie pensji minimalnej za 2017 rok
  • rozliczanie pitów za rok 2016
  • pobieranie informacji z programu Tachospeed o godzinach nocnych i nis francuskich (od wersji 2.76 Tachospeed)
  • rozliczanie dodatku za godziny nocne francuskie
  • rozliczanie dodatku za godziny niedzielno-świateczne francuskie
 • poprawiono:
  • rzadkie problemy pojawiające się przy edycji umowy o dzieło i zlecenie
  • rozliczenie karty kontrolnej pit przy zaznaczonej opcji “pracodawca wypłaca zasiłki”
 • hotfix (kompilacja 1679)
  • poprawa pokazywania ubezpieczenia zdrowotnego odliczonego na raportach rozliczenia rocznego PIT
  • dodanie ekwiwalentu za urlop 2017 rok
  • poprawne wyświetlanie waluty w raporcie rozliczenia Norwegii

Aktualizacja Midas – wersja 1.72 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.71 (kompilacja 1642) (13.10.2016 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • informację o wersji MIDAS na raportach
  • MILOG: możliwość rozliczania z opcją 1/30 minimum socjalnego
  • obliczanie stawki minimalnej dla Francji z uwzględnieniem dodatku stażowego dla kierowcy
  • pobieranie informacji z programu Tachospeed o nadgodzinach francuskich (od wersji 2.74 Tachospeed) oraz amplitudzie (od wersji 2.75 Tachospeed)
 • zmiany:
  • zmieniony sposób opisania podstaw prawnych w świadectwie pracy
  • sposób uwzględniania świadczeń dodatkowych w podstawie wynagrodzenia chorobowego
  • zmiana komunikatu o nieaktywnej wersji DEMO
 • poprawiono:
  • zaokrąglanie podatku w rzadkich przypadkach

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.71 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.70 (kompilacja 1593) (26.07.2016 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • Rozliczanie czasu pracy we Francji
  • Kurs Euro na III kwartał 2016 roku
  • Export MultiCash dla Banku BZWBK (indywidualne zamówienie klienta)
 • poprawki:
  • poprawka w pliku xml – korekta PIT 11

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.70 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.69 (kompilacja 1547) (17.06.2016 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • Eksport do Płatnika ZUS: rozliczanie pracodawców dla pozostałych raportów płatnika ZUS (RCA, RSA, RZA)
 • zmiany:
  • Raporty: Wyświetlanie informacji o kwotach netto i brutto na raporcie listy płac.
 • poprawki:
  • Umowa zlecenie : dane pracodawcy – osoba fizyczna – poprawnie pokazują się na umowie zlecenie
  • Chorobowe: rozliczanie zasiłku chorobowego wg ciągłości dla kolejnych miesięcy w roku
  • Chorobowe: przeliczanie kwoty wynagrodzenia chorobowego przy odstępie do 3 miesięcy

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.69 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.68 (kompilacja 1531) (24.03.2016 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • MILOG: sprawdzanie wysokości stawki Milog (jako odnośnik – stawka dla drugiego kwartału)
 • zmiany:
  • MILOG: zmiana wartości minimalnych stawek na wyżywienie dla pracowników w podróży służbowej od 1 stycznia 2016 roku – 236 Euro miesięcznie (poprzednia 229 Euro)
 • poprawki:
  • wliczanie wynagrodzeń do podstawy chorobowego w sytuacji, gdy był urlop ojcowski

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.68 (plik EXE; 40 MB)

 

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.67 (kompilacja 1520) (08.02.2016 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • nowy podpis cyfrowy
 • poprawki:
  • adres i kontakt do firmy Infolab,
  • poprawka w PIT 11

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.67 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.67 (kompilacja 1514) (08.02.2016 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • wysyłka deklaracji PIT 11,40, 4R i 8AR za 2015 rok do e-deklaracji
  • dodatkowe informacje w nazwach generowanych plików PIT 11 i 40
  • wypełnianie informacji dla nierezydentów w PITach 11 i 40
 • poprawki:
  • import chorobowego 70% z programu Tachospeed

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.67 (plik EXE; 40 MB)

 

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.67 (kompilacja 1491) (29.01.2016 r.)

Zmiany w programie:

Uwaga: ze względu na zmianę wzoru formularzy rozliczeniowych i sposobu wyslki, wersja z dostępem wysyłki do nowego serwisu e-deklaracji zostanie udostępniona w połowie lutego.

 • dodano:
  • płacę minimalną na rok 2016
  • aktualne wzory PIT-ów za 2015 rok (PIT4R, PIT8AR, PIT11, PIT40)
  • rozliczanie czasu pracy w Norwegii
  • eksport informacji o wypłatach do pliku multicash
  • możliwość dodania świadczeń dodatkowych wliczanych w wysokość wyrównania do wysokości umowy
  • możliwość dodania świadczeń dodatkowych wliczanych w wysokość podstawy do nadgodzin
  • wprowadzenie możliwości wprowadzenia harmonogramu pracy dla pracowników
  • możliwość grupowania pracowników w celu wprowadzenia wspólnych świadczeń dodatkowych oraz harmonogramu
  • możliwość blokowania zmian w zaksięgowanych płatnościach za pomocą kodu PIN
  • przy imporcie nowego pracownika z programu Tachospeed dodano możliwość zaznaczenia opcji dotyczącej rozliczania czasu pracy w Niemczech i Norwegii
  • przy wprowadzaniu umowy na czas określony, można ją także wprowadzić przez podanie daty zakończenia umowy (zamiast czasu trwania)
  • dodano dodatkowe informacje do raportów dotyczących zatrudnienia i umów pracowników
 • poprawki:
  • działanie automatu raportowego
  • działanie importu danych z TS do programu Midas dla pracowników, dla których opcja pracy w Niemczech jest odznaczona

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.67 (plik EXE; 40 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.66 (kompilacja 1369) (10.06.2015 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • MILOG: rozliczanie diet kwotowo, oraz wg różnicy pomiędzy wypłaconymi dietami a kwotą 229 euro
  • MILOG: możliwość wpisywania kwot diet i ryczałtów za nocleg pomniejszających dopłatę na poczet Milog w złotówkach
  • MILOG: sprawdzanie wysokości stawki Milog (jako odnośnik – stawka dla drugiego kwartału)
  • MILOG: możliwość wprowadzenia świadczenia dodatkowego na poczet Milog
  • MILOG: raport rozliczenia Milog (zakładka Wynagrodzenia)
  • możliwość wprowadzenia dodatkowych danych o płatniku – osobie fizycznej (w związku ze zmianami w Płatniku ZUS)
 • zmiany:
  • okno dodawania informacji o pracy w Niemczech pokazuje informację o kierowcy, którego się odnosi
  • zmiana nazwy świadczenia dodatkowego “wyrównanie chorobowego” na “wyrównanie za czas przepracowany”
  • czytelniejsze dodawanie kilku składek w jednym miesiącu do raportu RSA
 • poprawki:
  • widoczność stawki za urlop w raporcie zbiorcze szczegóły przy świadczeniach dodatkowych wliczanych do podstawy urlopu
  • import nieobecności usprawiedliwionej płatnej z TS
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych przy ustawieniu “jako praca”
  • skalowanie ryczałtów przy nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej
  • działanie opcji rozliczania godzin niedzielnoświątecznych, które są średniotygodniowymi wg interpretacji PIP
  • wliczanie płatności bez ewidencji do podstawy chorobowego

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.70 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.66 (plik EXE; 33 MB)

 

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.65 (kompilacja 1337) (25.03.2015 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • tworzenie raportu UPO (zarówno dla zapisanych plików xml jak i dla pobieranych informacji)
  • raport polsko – niemiecki Zbiorcze szczegóły wypłaty, dla celów kontroli niemieckiej
  • możliwość zdefiniowania sposobu rozliczania dodatku za pracę w Niemczech (opodatkowanie, oskładkowanie, wliczanie do zmiennych składników urlopowych)
  • możliwość odliczenia stawki wynikającej z wypłaconych diet za okres pracy w Niemczech od wyrównania MiLoG
  • możliwość odliczenia kwoty wypłaconych ryczałtów za nocleg za okres pracy w Niemczech od wyrównania MiLoG:
   • godzinowo lub kwotowo (miesięcznie)
   • w całości bądź o różnicę pomiędzy wypłaconą kwotą a min. kwotą za zakwaterowanie wg SvEV
 • poprawki:
  • rozliczanie niepełnych godzin pracy w Niemczech (MiLoG)
  • wyświetlanie informacji o płatnościach bez ewidencji w oknie informacji o wyliczaniu podstawy chorobowej
  • wyświetlanie informacji o odliczeniach netto na raportach oraz w zakładce wynagrodzenia
  • wyliczanie wyrównania chorobowego przy pełnym miesiącu choroby
  • rozliczanie chorobowego w kolejnych miesiącach wg ciągłości

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.67 (wymagana 2.41).

Poprawka Modułu płacowego Midas 1.65 (kompilacja 1347) (29.03.2015 r.)

 • korekta normy ze względu na dzień wolny: maj 2015

Aktualizacja Midas – wersja 1.65 (plik EXE; 33 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.64 (kompilacja 1313) (17.02.2015 r.)

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas  (plik PDF)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • tworzenie plików XML rozliczeń pit PIT11, PIT4R, PIT8AR, PIT40 (e-deklaracje)
  • wysyłka podpisanych plików rozliczeń PIT: PIT11, PIT4R, PIT8AR, PIT40 (e-deklaracje)
  • rozliczanie dodatku za pracę w Niemczech (także import informacji z TS v. 2.67)
  • aktualny druk PIT 40
  • możliwość zbiorczego przypisywania urzędu skarbowego oraz wybór domyślnego dla pracodawcy
 • zmiany:
  • zmiany w działaniu opcji wybierz aktywnych
 • poprawki:
  • działanie przycisku wybierz aktywnych na liście płac (także zmiana nazwy na wybierz zatrudnionych)
  • poprawy związane z rozliczaniem umów cywilnoprawnych i pitów (PIT 4R, PIT8AR)
  • usunięcie niepotrzebnej informacji o płacy minimalnej
  • wliczanie ryczałtów do zmiennych składników urlopowych

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.67 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.64 (plik EXE; 33 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.63 (kompilacja 1287) (23.01.2015 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • aktualne druki PITÓW za 2014 rok
  • możliwość ustawienia stawki za urlop okolicznościowy
  • stawkę minimalną dla roku 2015
  • możliwość uzupełnienia danych adresowych Sądu Pracy w pouczeniu świadectwa pracy
 • zmiany:
  • zmieniono sposób wliczania świadczeń dodatkowych do składników urlopu wypoczynkowego
 • poprawki:
  • rozliczanie deklaracji PIT przy umowach cywilnoprawnych
  • raport wykazu urlopów (wskazywał zawsze aktualny rok)
  • skalowanie ryczałtów przy pełnym miesiącu chorobowego (31 dni)
  • drobne poprawki zwiększające komfort korzystania z programu
  • import nierozliczanych tymczasowo przez program Midas czynności z Tachospeeda (urlop rodzicielski i świadczenie rehabilitacyjne)

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.67 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.63 (plik EXE; 33 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.62 (kompilacja 1265) (17.11.2014 r.)

Zmiany w programie:

 • dodana opcja: świadczenie dodatkowe ponad wynagrodzenie minimalne
 • poprawy w wyświetlaniu raportów przy zasiłkach ZUS
 • poprawy w świadectwie pracy
 • poprawy wynagrodzeń w nieobecnościach
 • ZSUW wg zaksięgowania
 • rozliczanie godzin ponadwymiarowych
 • rozliczanie wg kwot – zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego
 • poprawa błędu występującego czasem przy zamknięciu programu
 • średnio-tygodniowe na opcji w podstawie urlopowej (opcja w
  urlopowe/chorobowe)

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.67 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.62 (plik EXE; 33 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.62 (kompilacja 1256) (08.08.2014 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano:
  • wyrównanie chorobowego na opcji
  • okno „praca w normie” w zakładce Ewidencja
  • przywracanie ustawień domyślnych w zakładce Ustawienia
 • poprawki:
  • wyliczenia podstaw chorobowych
  • wyliczenia zmiennych składników urlopowych: dyżur 100% na opcji do wyboru
  • zapisywanie ustawień indywidualnych dla każdej bazy
  • wyświetlanie Raportu Wyliczenia podstaw chorobowego
  • wyświetlanie Urzędu Skarbowego w Karcie Kontrolnej PIT
  • zapisywanie składki FEP w oknie pracodawcy

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.67 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.62 (plik EXE; 33 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.62 (kompilacja 1240) (28.05.2014 r.)

Zmiany w programie:

 • pełne ryczałty do zmiennych składników urlopowych
 • poprawa odliczenia chorobowego
 • poprawa raportów – wyświetlanie odliczenia od netto
 • pobieranie informacji o składkach do umowy zlecenia wg daty zakończenia umowy
 • poprawa przełączania się między bazami
 • poprawa skalowania ryczałtów w długich okresach rozliczeniowych przy ustawieniu wg kwot
 • poprawa normy w związku z świętem w dzień wolny

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.67 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.62 (plik EXE; 33 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.62 (kompilacja 1225) (24.02.2014 r.)

Zmiany w programie:

 • poprawka – rozdzielenie w PIT11 kwot związanych z umową o pracę i umowami cywilnoprawnymi
 • poprawka – koszty uzyskania poprawnie naliczane przy zasiłku chorobowym i wynagrodzeniu chorobowym
 • poprawka – poprawa zapisywania składek za wcześniejsze okresy
 • poprawka – przy imporcie plików ewidencyjnych program poprawnie ustawia datę zaksięgowania wg ustawień
 • poprawka – przy umowie stałej w druku umowy pojawia się informacja o wypłacie podanej kwoty co miesiąc

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.60 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.62 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.62 (kompilacja 1221) (11.02.2014 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano województwo w danych osobowych pracownika
 • dodano pocztę w danych osobowych pracownika
 • dodano możliwość zmiany pracodawcy na osobę fizyczną
 • dodano automatyczną datę zatwierdzenia pensji na 10-ty kolejnego miesiąca
 • wprowadzono nowy wskaźnik dni roboczych dla ekwiwalentu za urlop na rok 2014

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.60 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.62 (plik EXE; 28 MB)

Program Midas

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.62 (kompilacja 1215) (07.01.2014 r.)

Zmiany w programie:

 • dodano aktualną wersję druku PIT 11
 • dodano aktualną wersję druku PIT 12
 • dodano aktualną wersję druku PIT 40
 • dodano aktualną wersję druku PIT 4R
 • dodano aktualną wersję druku PIT 8AR
 • dodano nowy raport: Karta kontrolna rozliczenia rocznego
 • poprawka: dodano Powiat w danych osobowych pracownika
 • poprawka: wyświetlanie NIP/PESEL w PIT 11
 • poprawka: dodano okno wprowadzenia nazwy Urzędu Skarbowego

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.60 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.62 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.60 (kompilacja 1202) (06.10.2013 r.)

Zmiany w programie:

 • poprawka dla wyliczania ekwiwalentu za urlop

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.60 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.60 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.60 (kompilacja 1199) (05.09.2013 r.)

Zmiany w programie:

 • drobne poprawki

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.60 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.60 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.59 (kompilacja 1194) (31.07.2013 r.)

Zmiany w programie:

 • poprawka: oszacowania ryczałtu
 • poprawka: ustalenia praw aktualizacyjnych
 • modyfikacja: panele ustawień
 • opcja: brak wliczania do zmiennych składników urlopowych nieskalowanych ryczałtów
 • poprawka: raport rozliczenia ryczałtów

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.60 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.59 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.59 (kompilacja 1188) (08.07.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.59 (plik EXE; 28 MB)

Zmiany w programie:

 • poprawka: raport odcinki wypłaty – informacji o ilości chorobowego i urlopu (jeżeli nie było z wartością zero) danego pracownika
 • poprawka: raport odcinki wypłaty – lista odliczeń
 • poprawka: dobór dat w oknie Lista Płac
 • poprawka: obliczanie podstawy chorobowego
 • Zabezpieczenie przed usuwaniem kierowców.
 • Zwolnienie z FP/FGŚP od następnego miesiąca po ukończeniu wieku granicznego

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.59 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.59 (kompilacja 1186) (27.06.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.59 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.59 (kompilacja 1181) (05.06.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.59 (plik EXE; 28 MB)

Zmiany w programie:

 • opcja: stawka nocna liczona rozdzielnie dla każdego miesiąca okresu     rozliczeniowego
 • opcja: zmiana podstawy nadgodzin zgodnie z p. minimalną
 • opcja: podnoszenie do pensji minimalnej poprzez podniesienie stawek     godzinowych
 • poprawka: podział płac dla firm zatrudniających powyżej 20 osób
 • poprawka: raportu pełna lista płac
 • opcja: niezależne stawki miesięczne w długich okresach rozliczeniowych
 • modyfikacja: raportów ewidencja miesięczna/roczna
 • modyfikacja: szczegóły nieobecności
 • poprawka: zmiana numeru licencyjnego
 • poprawka: wprowadzenie mnożnika do ZSU
 • poprawka: kalkulatorze wynagrodzeń
 • opcja: domyślna data zatwierdzenia wynagrodzeń
 • opcja: domyślne ustawienie zakresu w oknie lista płac
 • poprawka: interfejs importu
 • poprawka: interfejs okna startowego
 • poprawka: interfejs importu
 • poprawka: funkcjonalność ZUS-DRA
 • poprawka: eksport do płatnika

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.59 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.59 (plik EXE; 28 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.57 (kompilacja 1178) (30.04.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 31 MB)

Zmiany w programie:

 • poprawienie wpisu nieobecności nieusprawiedliwionych niepłatnych
 • korekta w systemie rozliczania chorobowego ZUS od dowolnej daty
 • poprawka wyświetlania w raporcie “rozliczenie ryczałtów”
 • zmieniony sposób rozliczania uprawnień do aktualizacji
 • optymalizacja okna ekwiwalentów urlopowych
 • poprawka systemu zmiany bazy danych
 • poprawa obsługi okna świadczeń dodatkowych
 • rozszerzenie funkcjonalności raportu GUS
 • korekta działania przycisku “koniec zatrudnienia”

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.59 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 31 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.57 (kompilacja 1172) (01.03.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 31 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.57 (kompilacja 1167) (22.02.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 31 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.57 (kompilacja 1165) (19.02.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 31 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.57 (kompilacja 1164) (14.02.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 31 MB)

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.57 (kompilacja 1153) (17.01.2013 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.57 (plik EXE; 28 MB)

Zmiany w programie:

 • Wprowadzenie okna kontroli licencji i uprawnień aktualizacji.
 • Wprowadzenie okna i raportu wyliczenia zmiennych składników urlopowych.
 • Poprawa wyświetlania licencji po zmianie z wewnątrz programu.
 • Moduł automatycznych aktualizacji
 • Usprawniony eksport RSA i RCA do płatnika
 • Możliwość usuwania zbiorczego wynagrodzeń
 • Rozliczanie nieobecności usprawiedliwionej bez wynagrodzenia
 • Nowy raport – rozszerzona karta wynagrodzeń
 • Zwiększenie funkcjonalności raportu urlopowego
 • Wybór sposobu naliczania chorobowego
 • Usprawnienie importu odbioru 1:1.5
 • Opcja ręcznego ustawienia kiedy rozpoczyna się chorobowe opłacane przez ZUS.
 • Wyświetlanie oryginalnych NiS na raportach zbiorczych (niezależnie od przyjętego sposobu rozliczania)
 • Predyktor wynagrodzeń
 • Podsumowanie pełnego okresu rozliczeniowego kompatybilne z TS
 • Zwiększenie zakresu możliwości wynagradzania nieobecności usprawiedliwionych
 • Poprawiono funkcjonalność modułu umów o pracę
 • Wprowadzono wartości nowych pensji minimalnych za rok 2013
 • Poprawiono wyświetlanie ikony programu na pasku systemowym
 • Poprawiono moduł płatności bez ewidencji

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.56 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Modułu płacowego Midas 1.56 (kompilacja 1128) (15.10.2012 r.)

Aktualizacja Midas – wersja 1.56 (plik EXE; 27,9 MB)

Zmiany w programie:

 • Dodano alternatywny sposób rozliczenia okresów 3 miesięcznych
 • Dodano alternatywny sposób rozliczania nadgodzin
 • Wyliczanie sum nadgodzin rocznych
 • Rozszerzenie funkcjonalności ekwiwalentu za urlop
 • Zwiększono funkcjonalność świadectwa pracy (ekwiwalenty)
 • Raport podstaw do chorobowego (zakładka wynagrodzenia: szczegóły nieobecności)
 • Dodano możliwość rozliczenia jednego miesiąca tylko z nadgodzinami do wypłacenia
 • Przy imporcie długich okresów rozliczeniowych dodano możliwość wyboru mniejszego okresu
 • Wprowadzono okno obsługi danych urzędów skarbowych
 • Dodano funkcjonalność związaną z automatycznym generowaniem raportów
 • Rozdzielono świadczenia dodatkowe na raporcie odcinków wypłat
 • Dodano opcje świadczeń dodatkowych w umowach-zleceniach
 • Dodano możliwość wyznaczenia godziny początku pracy przy wypełnianiu doby etatem
 • W danych kierowcy dodano miejsce wykonywania pracy
 • Dodano formularz Pit 8AR
 • Dodano opcję wyboru zakresu wysokości wynagrodzeń na liście płac (do 200/powyżej/wszystkie)
 • Dodano alternatywny sposób liczenia godzin nocnych dla długich okresów (indywidualna stawka dla każdego miesiąca)
 • Podczas dodawania i edycji umowy o dzieło można wprowadzać świadczenia dodatkowe
 • Zaktualizowano domyślne kody w słowniku ZUS
 • Rozszerzono funkcjonalność generowania zaświadczeń o zarobkach
 • Dodano możliwość wybierania kierowców do listy obecności
 • Archiwizacja umów o pracę
 • Wprowadzono kontrolę wersji

Uwaga! Do współpracy obu programów zalecana jest najnowsza wersja TachoSpeed – 2.56 (wymagana 2.41).

Aktualizacja Midas – wersja 1.51

Aktualizacja Midas – wersja 1.51 (plik EXE; 20,4 MB)

 • Okno kontrolne, służące do wprowadzania nowego kierowcy (zaimportowanego z programu Tachospeed)
 • Okno informujące o nadpisywaniu wynagrodzenia
 • Poprawiona funkcjonalność rocznej kartoteki dochodowej
 • Rozszerzona funkcjonalność świadczeń dodatkowych
 • Opcja uwzględniania chorobowego w nowych dodatkach
 • Nowy wzór listy płac

 

Program Midas – zmiany w wersji 1.46.1034:

 • Okno kontrolne, służące do wprowadzania nowego kierowcy (zaimportowanego z programu Tachospeed)
 • Okno informujące o nadpisywaniu wynagrodzenia
 • Poprawiona funkcjonalność rocznej kartoteki dochodowej
 • Rozszerzona funkcjonalność świadczeń dodatkowych
 • Opcja uwzględniania chorobowego w nowych dodatkach
 • Nowy wzór listy płac

 

Program Midas – zmiany w wersji 1.46.1027:

 • Rachunki US uwzględniające FP i FGŚP
 • Pełna kontrola FEP (z poziomu pracownika)
 • Mechanizm przeskakiwania z pensji minimalnej bazodanowej na ręcznie wprowadzaną
 • Pensja min na 2012
 • Poprawa funkcjonalności list pracowników przy liście płac
 • System wypłacania stałych umów i zleceń z rachunkami za kolejne miesiące
 • Dodatek funkcyjny i stażowy jako dodatki modyfikowalne (nazwa). Uwzględnione na raportach.

 

Program Midas – zmiany w wersji 1.46.1018:

 • Poprawiono raport RSA
 • Pojawiły się połączenia świadczeń dodatkowych z odpowiednimi kodami ZUS wprowadzanymi ze słownika (pod RSA)
 • Umowy o dzieło z róznymi kosztami uzyskania

 

Program Midas – zmiany w wersji 1.46.1014:

 • Zmiana okna obsługi bazy danych
 • Zmiana opisu w Liście płac
 • Świadczenia dodatkowe – indywidualna nazwa
 • Zmiana dat zatrudnienia
 • Kody RSA wprowadzane słownikowo
 • Opcja skalowania chorobowym wg straconych godzin