Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Instrukcja do aktualizacji programu Tachospeed

  1. Wyłączyć antywirus w ustawieniach programu.
  2. Pobrać plik aktualizacyjny
  3. Upewnić się, że została wykonana aktywacja programu
  4. Wyłączyć program Tachospeed.
  5. Wykonać kopię bazy danych (domyślnie znajduje się w C://Pliki programów (x86)/Infolab/Tachospeed/Baza – TACHOSPEED.GDB)
  6. Uruchomić instalator jako administrator (klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybieramy opcję „Uruchom jako administraotr”).
  7. Uruchamiamy aktualizację poprzez przycisk „Aktualizuj”.