Czas pracy kierowcy. Ewidencja czasu pracy kierowców. Tacho, tarczki. Odczyt kart kierowców i tachografów cyfrowych. Raport ITD.

Polityka jakości
ISO-9001-2008
Wizja Firmy
Urząd miar

Aktualizacje

Aktualizacja firmware’u do czytnika uniwersalnego OPTAC

Aktualizacja oprogramowania (firmware’u) do czytnika uniwersalnego OPTAC.

Instrukcja uaktualnienia firmware'u w przyrządzie OPTACInstrukcja uaktualnienia firmware’u w przyrządzie OPTAC (format PDF; 486 kB)

Uwaga! Przed aktualizacją bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcją.

Pobierz aktualizację firmware’u czytnika uniwersalnego OPTAC (plik EXE; 34,1 MB)