Ściąga z Rozporządzenia 561/2006 w nowej, przejrzystej formie

Ukazała się nowa ściąga z Rozporządzenia 561/2006, która w przejrzystej formie prezentuje czas pracy kierowcy – dla jednego kierowcy i dwóch kierowców (podwójna obsada, ekipa): czas prowadzenia i przerw; dzienny okres odpoczynku i prowadzenia; czas prowadzenia i odpoczynku w kolejnych tygodniach; odpoczynek regularny i skrócony. Zachęcamy do pobrania zaktualizowanej wersji.

Sprostowanie do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zaświadczenia o działalności

W Dzienniku Urzędowym UE L 63 s. 31 z 12 marca 2010 r. ukazało się sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.U. L 330 z 16.12.2009). Sprostowanie zmieniło niejasne i dwojako rozumiane zapisy we wzorze zaświadczenia. Zaświadczenie w tej formie przewiduje wszystkie możliwe przyczyny nieposiadania wykresówek, zapisów na karcie cyfrowej kierowcy, jak również nieużytkowania tachografów.